Brainspotting en EMDR

Binnen onze praktijk wordt naast Gestalttherapie en Integratieve therapie voor de behandeling van trauma ook gebruik gemaakt van EMDR en Brainspotting.

Traumatherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op het behandelen van de gevolgen van een traumatische gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen. Traumatherapie is erop gericht om je te helpen de gevolgen van het trauma te verwerken en te verminderen, zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS), angst, depressie, slaapstoornissen en vermijdingsgedrag. Je zelfvertrouwen wordt hierdoor vergroot en je krijgt weer grip zodat je weer in staat bent om normaal te functioneren en te genieten van het leven. 

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een vorm van psychotherapie die wordt gebruikt voor de behandeling van traumagerelateerde stoornissen en andere psychische aandoeningen. Bij EMDR wordt gevraagd je te concentreren op het trauma of de nare gebeurtenis terwijl we bepaalde stimuli aanbieden, zoals het volgen van een lichtje met je ogen, het luisteren naar een afwisselend geluid in de linker- en rechteroor en afwisselende trillingen via een pulsator die je vast houdt in je handen. Door deze stimuli wordt je brein gestimuleerd en wordt er een verwerkingsproces op gang gebracht.

Tijdens de EMDR-sessie worden herinneringen aan het trauma herbeleefd en worden ze tegelijkertijd verminderd in emotionele intensiteit en worden je bijbehorende negatieve gedachten en overtuigingen omgezet in positieve gedachten en overtuigingen.Het doel van EMDR is om de nare ervaringen te verwerken en de emotionele lading en de negatieve gevolgen daarvan, zoals angsten, flashbacks, nachtmerries en vermijdingsgedrag, te verminderen of weg te nemen. EMDR wordt vaak gebruikt bij de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS), maar kan ook effectief zijn bij andere psychische klachten, zoals angststoornissen, depressie, eetstoornissen en verslavingen

Brainspotting

Brainspotting is een vorm van psychotherapie die zich richt op het verwerken van traumatische ervaringen en het verminderen van emotionele en lichamelijke klachten die daaruit voortkomen. Deze therapie is gebaseerd op de neurowetenschappen en de theorieën van lichaamsgerichte therapieën en EMDR.

Bij brainspotting wordt je aandacht gericht op bepaalde ‘brainspots’ of oogposities die in verband worden gebracht met ervaringen die je hebt meegemaakt. Dit zijn specifieke punten in het gezichtsveld waar je een lichamelijke sensatie, emotie of herinnering ervaart in relatie tot het trauma. We helpen je deze punten te identificeren en je aandacht te richten op deze plekken door middel van oogbewegingen terwijl jij je concentreert op de lichamelijke gewaarwordingen en emoties die je daarbij ervaart. Het idee achter brainspotting is dat door het richten van je aandacht op deze brainspots, het mogelijk is om toegang te krijgen tot je autonome zenuwstelsel en de diepere emotionele en fysieke reacties die daarbij horen. Hierdoor kunnen onverwerkte traumatische ervaringen en je bijbehorende gevoelens en fysieke spanningen worden verwerkt en verminderd.

Brainspotting kan worden toegepast bij verschillende soorten trauma, maar ook bij andere emotionele en lichamelijke klachten, zoals angst, depressie, chronische pijn en verslavingen.

Samen met jou bekijken we welke vorm het meest geschikt is voor jouw situatie.