wijsheid

Groeien in Wijsheid

Ik kreeg laatst een kaartje van een cliënt met wie ik lange tijd had opgelopen. Daarop schreef ze dat ze me een wijs mens vond! En dat raakte me. Hierom:

Als kind vond ik het verhaal van Salomo zo inspirerend. Toen hij koning werd, mocht hij van God alles vragen. En hij vroeg om…wijsheid. En God zelf was onder de indruk. En ik hoopte en bad stiekem dat ik ook wijs mocht worden.

In de loop van mijn leven zijn er wijze mensen op mijn pad gekomen. Niet persé slim, sterk of succesvol, maar wijs. Mensen bij wie ik me gezien, gekend én liefdevol geconfronteerd voelde met het leven. En telkens dacht ik: zo wil ik ook zijn. 

Wijsheid is:

Je worstelingen met het leven, je eigen karakter, God… zo doorwerken en bewerken dat je ze ter beschikking kunt stellen aan de ander. Niet te pas of te onpas je eigen ervaringen en inzichten aan de ander opdringen, maar ze zo bewerken dat de ander ze zelf tot zich kan nemen.

Wijsheid is:

Een mildheid ontwikkelen ten aanzien van jezelf, omdat je ervaren hebt dat je minder maakbaar bent dan je had gehoopt, en met die gewonnen mildheid de ander tegemoet treedt. 

Wijsheid ontwikkel je volgens mij niet zonder eenzaamheid, depressie, burn-out, ontworteld zijn, gepest en uitgekotst worden, of grote fouten maken. Het verlangen naar wijsheid van Salomo was dus ook kiezen voor een weg van pijn en die pijn aankijken en bewerken.

Wijze mensen die ik in de loop van mijn leven heb ontmoet zijn vaak eigenaardig en eigenzinnig,  vliegen regelmatig uit te bocht, maar zijn bereid te worstelen met zichzelf en doen dat ook. Ze blijven kiezen voor liefhebben, laten mensen dichtbij komen ook al weten ze dat ze gekwetst kunnen worden. 

Wijze mensen leren vergeven, eerst anderen, en misschien uiteindelijk ook zichzelf. 

Wijsheid is niet hetzelfde als persoonlijk leiderschap, mindfulness, persoonlijke effectiviteit, een Master of Phd, hoewel die allemaal kunnen helpen wijzer te worden. 

  • Wijsheid is nooit af, in wijsheid blijf je groeien. 
  • Wijsheid weet dat verandering heel langzaam gaat, en mondjesmaat. 
  • Wijsheid is niet fouten voorkomen, maar verantwoordelijkheid ervoor nemen.
  • Wijsheid is niet trots, maar helpt je sorry zeggen tegen een kind. 
  • Wijsheid is niet altijd een staat van innerlijke rust, maar de langzame acceptatie van de onrust.

Ik hou ervan complimentjes te krijgen over van alles. Maar als ik een kaartje krijg waarin iemand me wijs noemt, raakt me dat het meest. 

Omdat ik dan blijkbaar begin te lijken op al die wijze mensen die ik als voorbeeld heb genomen. Omdat mijn worsteling met het leven kennelijk zinvol is.