Individuele therapie

Naast relatietherapie bieden wij ook individuele therapie waar de relaties met jezelf en je omgeving centraal staan. Dit valt onder het kopje psychosociale therapie. Binnen de psychosociale therapie wordt gebruikt gemaakt van verschillende psychologische stromingen. Wij als therapeuten zijn opgeleid en maken gebruik van onder andere Gestalttherapie, Integratieve therapie, lichaamsgerichte therapie, traumabehandeling in de vorm van Brainspotting en EMDR.

Je relaties definiëren voor een groot deel wie je bent. Je ouders, je partner, broers en zussen en kinderen, maar ook vrienden en collega’s: allemaal spelen ze een rol in je leven. Psychosociale hulpverlening is gericht op het verband tussen wat er van binnen bij jou gebeurt en de interacties die je aangaat met de buitenwereld.

Wanneer individuele therapie?

Je ervaart een moeilijk moment in je leven en je weet niet hoe je verder moet gaan. De muur waar je steeds weer tegenaan loopt lijkt alleen maar hoger te worden. Jouw moeilijkheden staan niet los van je omgeving. Je partner, kinderen en vrienden hebben invloed op wie jij bent, en zijn dus ook de beste hulpbron die je je maar kunt voorstellen.

Psychosociale hulpverlening geeft richting aan je leven en helpt je om eigenhandig keuzes te maken. Een ervaren therapeut begeleidt je met het overwinnen van je struikelblokken in het heden, en kan je leren omgaan met het oplossen van problemen in de toekomst. De therapeut betrekt daarbij zoveel mogelijk belangrijke anderen uit jouw leven.

De meest uiteenlopende oorzaken kunnen je moedeloos maken en je als het ware laten stilstaan in je vooruitgang. Soms kom je er bovenop, soms blijf je echter in de situatie steken. In het laatste geval verlies je de strijdkracht om beslissingen te nemen of gewoonweg je volgende stap te zetten op je levensweg.

Aanleiding of gevolg? Tijd voor helderheid

De aanleiding en het gevolg zijn vaak niet meer van elkaar te onderscheiden. Deze vicieuze cirkel is voor veel mensen dan ook lastig te doorbreken. Psychosociale hulpverlening maakt de situatie weer inzichtelijk en kan uitkomst bieden bij problemen zoals:

  • relatieproblemen
  • het verlies van een dierbare (rouwverwerking)
  • stress
  • depressiviteit
  • schuld en schaamtegevoelens
  • weinig zelfvertrouwen
  • slapeloosheid
  • zingevingsvragen en geloofskwesties
  • overspannenheid, burnout en futloosheid

Oplossingen worden geboden in de vorm van psychotherapie, relatietherapie, groepstherapie en rouwbegeleiding, zoveel mogelijk samen met je partner, of belangrijke anderen. Waarna je weer op eigen kracht verder kunt gaan in het leven.

Je bent welkom!

In de praktijk waan je jezelf in een veilige en warme omgeving waarin je vrij bent om de volgende stap te zetten. Je doet dit onder begeleiding van gecertifieerde en getrainde therapeut.

Neem (on)gerust contact met ons op. We leggen je graag uit wat we voor je kunnen betekenen.