Praktische informatie

Vergoedingen

Individuele Gestalttherapie wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Het meest recente overzicht van de vergoedingen van de verschillende verzekeraars vind je hier.

Sinds 2013 wordt relatietherapie niet meer vergoed uit de basisverzekering of aanvullende verzekering.

In veel gevallen komt een van de partners (of beiden) binnen een proces van relatietherapie meer individuele problematiek tegen. De behandeling daarvan komt dan wel in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen.

Tarieven:

Individuele therapie: 87 euro per uur (btw-vrijgesteld).

Relatietherapie: 92 euro per uur (incl. btw).

Klacht- en tuchtrecht

Als gestalttherapeut vallen Wietze van der Laan en Mariëlle Vos onder de klachtenregeling van de NVAGT zijn zij aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG. Kijk voor meer informatie op de website van de NVAGT

Praktijkgegevens:

Wietze van der Laan: KvK Apeldoorn nr. 08205683/RBCZ-nr. 901082R

Mariëlle Vos:

Karin van der Laan:

Privacybeleid

Uw privacy.

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat wij, als uw therapeut, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw therapie noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ook hebben wij geen inzage in de dossiers van elkaars cliënten. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Met uw toestemming voor gebruik bij waarneming tijdens afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of onze administrateur, een factuur kunnen opstellen.
 • Voor organisatorische, administratieve of agendatechnische zaken. 

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgfactuur.

Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 • Uw naam, adres en woonplaats 
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zijnde ‘gestalttherapie’ ,’relatietherapie’, etc. 
 • de kosten van het consult