Gevolgen van Pesten

De afgelopen jaren kom ik in mijn praktijk steeds weer mensen tegen die emotionele schade hebben opgelopen als gevolg van gepest zijn/worden. Hoe schadelijk pesten feitelijk is, blijkt steeds meer uit allerlei onderzoeken. Pesten is een aanval op iemands persoonlijkheid, niet op zijn of haar gedrag. De gevolgen van pesten zijn onder andere:

  • eenzaamheid
  • depressie
  • schaamte
  • onzekerheid
  • automutilatie
  • verslaving
  • overafhankelijkheid

Pesten is in wezen het tot niet-mens verklaren van de ander. De diepgevoelde behoefte van mensen om deel te zijn van iets groters: een groep, gezin, bedrijf, club of klas, blijft onvervuld. Sterker nog, de boodschap géén deel uit te maken van de groep, vanwege een min of meer willekeurige eigenschap, grijpt diep in, en heeft levenslange impact op het functioneren. En daarmee is ook het verlangen zélf iemand te zijn, die het waard is te leren kennen, lief te hebben en te waarderen, onvervuld.

Toch is er niet alleen slecht nieuws: mensen die gepest zijn en dit een plek hebben gegeven zijn vaak zeer empatisch, liefdevol, begrijpend en zorgvuldig. Daarvoor is nodig dat ze het pesten zelf, de pesters, het zelfverwijt eerlijk in de ogen kijken. En zo de balans opmaken van de gevolgen van die periode in hun leven.

De gevolgen van pesten kunnen dus omgebogen worden. Daar wil ik je graag mee helpen. Ben je nieuwsgierig hoe? Neem dan contact op.