Visie en werkwijze

Onze visie

Door het voorbeeld van en in de ervaring met onze ouders, broers en zussen en belangrijke anderen leren we met het leven om te gaan. Daarin leren we naar onszelf te kijken door de ogen van de ander, hoe we horen om te gaan met onszelf en met de ander. We leren welke emoties en behoeften ok en welke niet. We ontwikkelen strategieën om niet (meer) gekwetst te worden, en ook om anderen niet te kwetsen. Dit noemen we het proces van creatieve aanpassing. In wisselwerking met onze omgeving zoeken we steeds naar de beste manier om met onszelf en met de ander om te gaan.

Veel van wat we daarin leren is prima, maar veel daarvan helpt ons niet in een later stadium niet meer. Wat ooit een creatieve aanpassing was is nu een vastgeroest patroon. De aanvankelijke creativiteit is verdwenen, de aanpassing is gebleven en zit ons dwars, in onszelf en onze relaties. 

Onze werkwijze is erop gericht om die creativiteit weer te herwinnen. Door stil te staan bij je behoeften, blokkades op te sporen, en nieuwe ervaringen en gevoelens te exploreren, kom je weer tot een oorspronkelijkheid en een stevigheid in jezelf en in je relatie. Je leert jezelf opnieuw en anders kennen, onontgonnen terreinen worden zichtbaar en je merkt en ervaart dat het anders kan!

 We bekijken de problemen binnen een brede sociale context. Er is een wisselwerking tussen jou en je omgeving. De manier waarop je met jezelf omgaat in relatie tot je omgeving speelt een belangrijke rol in de gesprekken.  Gestalttherapie richt zich op het contact dat je maakt met jezelf en je omgeving. Mensen die een belangrijke rol in jouw leven hebben, kunnen je daar bij helpen. Relaties zijn hulptroepen, die je kunt inzetten bij het overwinnen van problemen. Daarom betrekken we graag ook je partner of gezin in de therapie, omdat we geloven dat je zo veel intensiever en effectiever kunt werken aan jezelf.

“We leven weer mét elkaar in plaats van naast elkaar. We zijn weer oprecht gelukkig samen.”

Onze werkwijze

Het eerste gesprek staat in het teken van kennismaken, maar we gaan ook meteen aan de slag. We brengen de klachten en problemen in kaart en we kijken naar jouw kracht en mogelijkheden om te veranderen.

De gesprekken zijn gericht op het krijgen van nieuwe ervaringen. We pakken ingesleten patronen aan. Aan de hand van praktische adviezen ontstaat er ruimte voor nieuwe ervaringen en leer je nieuwe vaardigheden. Oude boodschappen over jezelf, je gevoelens en behoeften leggen we bloot en stellen daar andere boodschappen tegenover, zo ontstaat ruimte voor een nieuwe patronen. De opgedane ervaringen zijn  direct toe te passen in je dagelijks leven. De focus ligt op veranderen en verantwoordelijkheid nemen. Daarbij kunnen ingeschakelde hulptroepen je ondersteunen en sturen. Ervaringen van succes geven hoop op verandering.

Praktische informatie