Gestalttherapie

Het verlies van een dierbaar persoon, overspannenheid, geweld, een (chronische) ziekte, depressies en relatieproblemen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van situaties waar je als mens in terecht kunt komen en waar je niet altijd even goed tegen bent opgewassen. Het lukt je niet om je negatieve ervaring op eigen kracht te verwerken of ‘een plekje te geven’. Je voelt je ongelukkig en lusteloos. Alhoewel naasten je proberen te steunen, lijkt dit allemaal verspilde energie te zijn. In dit geval kan gestalttherapie je een uitkomst bieden.

Therapie van het contact

Contact met je omgeving is een noodzakelijke behoefte van de mens. Wij gaan er vanuit dat ieder mens een onmisbaar puzzelstukje vormt in zijn of haar omgeving. Als mensen psychische problemen ervaren, dan is het contact met hun omgeving verstoord en dan is men niet in staat om dit contact te herstellen.

Gestalttherapie is een proces waarbij je op een natuurlijke manier leert omgaan met je problemen. Zonder direct op je gedachten te vertrouwen leer je lichamelijk en zintuiglijk waarnemen. Het lijf geeft vaak een passender antwoord op levensvragen dan je gedachten. Door weer te vertrouwen op je zintuigen leer je om opnieuw contact te maken met je omgeving en problemen op creatieve wijze aan te pakken.

Je leert jezelf op een andere manier kennen. Alhoewel je tijdens therapie wellicht pijnlijke en confronterende momenten tegenkomt, levert het je uiteindelijk meer vrijheid op.