Ervaringsgerichte Intervisiebegeleiding

Van intervisie een ervaring maken die voor álle deelnemers zo van waarde is dat niemand nog een bijeenkomst wil missen!

Dat kan, maar is niet eenvoudig.

Betekenisvolle intervisie?

Op een goede en zinvolle manier intervisie invullen met collega’s is vaak best een klus. Als een intervisiegroep eenmaal goed loopt, is het een veilige plek, met voldoende diepgang, commitment en vertrouwen om je dilemma’s als professional in te brengen. Maar hoe kom je tot een goed functionerende intervisiegroep?

Groepsvorming

De eerste grote uitdaging van een intervisiegroep is vaak de fase van de autoriteitscrisis door te komen. Omdat intervisie nu eenmaal onder ‘gelijken’ plaatsvindt, is er geen officieel leider. Het voorzitterschap rouleert vaak. De verwachting ten aanzien van leiderschap is vaak heel verschillend: waar bijvoorbeeld de één graag zo veel mogelijk informele ruimte wil hebben, heeft de ander behoefte aan duidelijke afspraken en de bewaking daarvan. Omdat deze fase vaak niet bevredigend wordt doorgewerkt, is vaak een terugtrekkende beweging van 1 of meer intervisieleden zichtbaar. Er worden oppervlakkige casussen ingebracht, er wordt niet echt doorgevraagd, of men blijft op het laatste moment weg…

Methodiek

De tweede grote uitdaging is inhoudelijk: Welke vragen stellen de leden elkaar, hoe wordt een werkinbreng bewerkt, hoe komt de inbrenger tot een verdieping in zijn leervraag? Is de aandacht vooral gericht op een leerproces of op concreet leerresultaat? Ieder lid heeft zijn eigen (opleidings-)achtergrond met ervaringen met intervisie. Die ervaringen bepalen vaak op de achtergrond het spoor dat de leden willen kiezen. En dit levert niet zelden frictie tussen de leden op!

En dit is zo jammer, want goede intervisie levert voor alle leden ongelooflijk veel op! Alleen al de wetenschap dat je steun en herkenning kunt vinden bij collega’s, maakt voor veel hulpverleners het verschil tussen langzaam alleen leeglopen, of met plezier en hernieuwde energie je werk doen.

Ervaringsgerichte intervisiebegeleiding richt zich dan ook op deze twee grote uitdagingen. Door telkens in het het hier-en-nu stil te staan bij het proces van groepsvorming, zowel op inhoud als proces, en de onderstroom te benoemen (onuitgesproken spanningen in de onderlinge verhoudingen bijvoorbeeld), help ik jullie op weg naar een zinvolle ervaring en samenwerking, die niemand meer wil missen!

Meer weten? Neem dan contact op!