Ervaringsgerichte Supervisie


In supervisie werk je aan kwaliteitsverbetering in je werk, door middel van reflectie op je eigen handelen. In de dagelijkse praktijk van je werk is het vaak lastig om tijd te vinden om tot reflectie te komen, er zijn altijd andere klussen die je aandacht vragen. Dit terwijl je weet hoe belangrijk het is om  bewust bezig te zijn met je werk. Vooral wanneer je met mensen werkt, is het belangrijk tijd te nemen om te onderzoeken wat er in het contact met de ander gebeurt, vooral als het contact niet verloopt zoals je graag zou willen. In Supervisie gaan kan je hierbij helpen.

In supervisie sta je stil bij jezelf in je werk. Stilstaan is vooruitgang! In plaats van telkens in dezelfde valkuilen te stappen, leer je door stil te staan betere alternatieven te vinden.

In supervisie richt jij je niet zozeer op het leren van iets nieuws, maar op het verdiepen en verbreden van je persoonlijk leervermogen. En zo ontdek je nieuwe dingen over jezelf, kom je tot grotere integratie van persoon en werk.

In supervisie werk je ervaringsgericht:

  • ervaringen vormen ons tot wie we zijn;
  • nieuwe ervaringen kunnen balans brengen ten opzichte van oude ervaringen;
  • in plaats van te praten over het Daar en Toen, richten we ons op ervaringen in het Hier en Nu;
  • zo wordt supervisie reëel, to the point, krachtig.

In supervisie gaan bij Wietze van der Laan betekent:

  • Open en eerlijk in gesprek gaan, van beide kanten;
  • met mildheid en humor naar je eigenaardigheden kijken, met respect voor wie je bent;
  • succes en falen volledig toelaten, beiden zijn van belang om evenwichtig in je werk te staan;
  • duidelijk zijn zonder veroordeling, zorgvuldige confrontatie met je pijnpunten en je schaduwkanten;
  • Een heldere analyse van je werksituatie, aandacht voor de context waarin jij je werk doet;
  • concrete werkpunten meekrijgen, met aandacht voor jouw unieke kwaliteiten.

Vormen van supervisie

Supervisie kan op verschillende manieren vormgegeven worden. Het is verstandig van te voren goed te overwegen welke vorm voor jou het beste aansluit bij je behoefte. Je kunt kiezen voor verschillende vormen van supervisie: individuele supervisie, groepssupervisie, triade of livesupervisie.

Individuele supervisie

Eén op één werken met je supervisor maakt dat je je goed kan focussen op je eigen interne processen. Zeker wanneer je een echt mensen-mens bent, graag in groepen werkt, kan deze vorm van supervisie goed voor je zijn. Het daagt je uit om constant alleen met jezelf bezig te zijn. Voor denkers en binnenvetters is deze vorm minder geschikt, omdat zij teveel in hun comfortzone blijven.

Groepssupervisie

Werken in een groep geeft een extra leerdimensie: door de verschillende persoonlijkheden van je medesupervisanten wordt de interactie in de groep belangrijker. Die interactie geeft andere informatie en maakt het ervaren van wat je bespreekt concreter en directer. In principe geschikt voor iedereen, maar vooral wanneer je geneigd bent om weinig te delen met anderen van je eigen interne processen.

Triade

een triade is een vorm van groepssupervisie waarin twee supervisanten werken met een supervisor.

Livesupervisie

Soms zit je in een impasse met een cliënt, leerling of collega. Je hebt van alles geprobeerd, je hebt het gevoel ergens iets te missen. In livesupervisie werk je in één ruimte met je supervisor en je cliënt, leerling of collega. Je supervisor helpt je samen met de ander te reflecteren op wat er in het contact gebeurt. Wat maakt dat het niet loopt, zoals je graag zou willen. Livesupervisie kan een onderdeel zijn van een supervisietraject, maar kan ook los daarvan plaatsvinden.